Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 14.decembra 2022

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 14.decembra 2022 od 09:20 h do 13:30 h.

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

23. 11. 2022 12:53

 

Súbory / prílohy