Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 11. august 2021

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 11. august 2021 od 08:40h do 15:00 h.

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

20. 7. 2021 12:15

 

Súbory / prílohy