Prenájom nebytových priestorov - Ul. Komenského č. 42

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského  č. 42 v Michalovciach. 

26. 5. 2023 10:41

 

Súbory / prílohy