Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach.

26. 5. 2023 10:43

 

Súbory / prílohy