Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach.

5. 8. 2022 9:31

 

Súbory / prílohy