Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach.

26. 5. 2023 10:50

 

Súbory / prílohy