Prenájom nebytových priestorov na Ul. okružnej č. 3567

Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 3567 v Michalovciach". 

26. 5. 2023 10:47

 

Súbory / prílohy