Prenájom nebytových priestorov na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach

Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského  č. 42 v Michalovciach". 

5. 8. 2022 9:19

 

Súbory / prílohy