Prenájom nebytových priestorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach

Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Michalovského domova seniorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach". 

5. 8. 2022 9:29

 

Súbory / prílohy