Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.77

Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach (Starý súd)".

26. 5. 2023 10:52

 

Súbory / prílohy