Ponukové konanie na predaj majetku

Mesto Michalovce zverejňuje - Ponukové konanie na predaj majetku:

1. Rodinný dom so s. č. 1620, LV č. 3913, k.ú. Močarany

16. 9. 2020 13:03

 

Súbory / prílohy