Ponukové konanie na predaj majetku

Mesto Michalovce zverejňuje - Ponukové konanie na predaj majetku: 

1. Rodinný dom so s. č. 235, LV č. 1000, k.ú. Ložín
2. CKN parcela č. 1550, LV č. 1615, k.ú. Ložín
3. Byt č. 13, 5.p., vchod č. 1, bytový dom B-5

16. 9. 2020 12:51

 

Súbory / prílohy