Pokyny k orálnej vakcinácií líšok proti besnote - jesenná kampaň 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach zverejňuje - Pokyny k orálnej vakcinácií líšok proti besnote - jesenná kampaň 2022.

22. 9. 2022 12:41

 

Súbory / prílohy