Petra Bogdanová - Uloženie písomnosti

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

13. 10. 2021 10:31

 

Súbory / prílohy