Oznámenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia NN vedenia

Mesto Michalovce zverejňuje - Oznámenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia NN vedenia.

20. 11. 2023 8:46

 

Súbory / prílohy