Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia Petrovce n/L

Mesto Michalovce, stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia Petrovce n/L.

14. 1. 2022 11:22

 

Súbory / prílohy