Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy RD Hollého 22

Mesto Michalovce, stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy RD Hollého 22, 071 01 Michalovce.

14. 1. 2022 9:25

 

Súbory / prílohy