Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu na ul. Masarykovej 78

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu - Stavebné úpravy bytu č. 3, na 4. podlaží bytového domu A8, na ul. Masarykovej 78, Michalovce.

14. 5. 2024 9:01

 

Súbory / prílohy