Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO.

14. 9. 2021 7:08

 

Súbory / prílohy