Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územného konania  a nariadenie ústneho pojednávania vo veci - Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie (III. a IV. etapa).

8. 4. 2021 20:59

 

Súbory / prílohy