Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územného konania vo veci Michalovce, Ul. Slovenská - zriadenie VN, TS, NN.

31. 3. 2021 9:34

 

Súbory / prílohy