Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územného konania vo veci Modernizácia mestskej plavárne. 

23. 2. 2021 11:59

 

Súbory / prílohy