Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy, byt č. 15, Ukrajinska

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci - Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy, byt č. 15, Ukrajinská.

19. 6. 2024 13:14

 

Súbory / prílohy