Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinné domy SNP

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinné domy SNP, Michalovce SNP.

20. 9. 2022 10:48

 

Súbory / prílohy