Oznámenie o začatí stavebného konania - Hala HAGARD Michalovce

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci - Hala HAGARD Michalovce.

10. 6. 2024 12:48

 

Súbory / prílohy