Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Lipová

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Lipová.

25. 5. 2023 10:18

 

Súbory / prílohy