Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Konečná

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Konečná č. 10, 12, 14 Michalovce.

16. 3. 2023 12:38

 

Súbory / prílohy