Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci - Stavebné úpravy bytu č.3, 5. poschodie, vchod č. 52, bytový dom na ulici Okružnej 1297, Michalovce.

30. 7. 2020 12:51

 

Súbory / prílohy