Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Polyfunkčné centrum

Mesto Michalovce zverejňuje - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Polyfunkčné centrum.

25. 5. 2023 12:57

 

Súbory / prílohy