Oznámenie o začatí kolaudačného konania rekonštrukcie výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

23. 11. 2017 8:20