Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Významná obnova bytového domu na ul. Užhorodská

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Významná obnova bytového domu na ul. Užhorodská.

10. 9. 2021 13:47

 

Súbory / prílohy