Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba, Okružná

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba - Polyfunkčný bytový dom - Blok C Michalovce, Okružná.

24. 11. 2021 8:40

 

Súbory / prílohy