Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia

Mesto Michalovce zverejňuje - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj.

15. 5. 2024 8:53

 

Súbory / prílohy