Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. okružná

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce.

16. 10. 2020 8:28

 

Súbory / prílohy