Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce - Partizánska ul.

Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce".

17. 3. 2023 8:55

 

Súbory / prílohy