Nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach

Mesto Michalovce ponúka nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.

31. 7. 2020 10:30

 

Súbory / prílohy