Návrhy zmlúv pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení

Mesto Michalovce zverejňuje návrhy zmlúv pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení na mzdy a prevádzku na území mesta.

14. 1. 2022 16:21

 

Súbory / prílohy