Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2024

Mesto Michalovce zverejňuje - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2024.

20. 11. 2023 13:50

 

Súbory / prílohy