Návrh rozpočtu mesta Michalovce na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 - 2026

Mesto Michalovce zverejňuje - Návrh rozpočtu mesta Michalovce na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 - 2026.

20. 11. 2023 8:28

 

Súbory / prílohy