Mikuláš Várady - Uloženie písomnosti

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

22. 11. 2021 9:42

 

Súbory / prílohy