Kolaudačné rozhodnutie - Záhradky

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci - Záhradky.

20. 9. 2022 13:33

 

Súbory / prílohy