Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12. 4. 2018 12:55