Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava

dražobná spoločnosť a.s., zverejňuje oznámenie o konaní dražby vo veci "Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva Č. 5516, 7235, katastrálne územie územie Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

23. 4. 2018 10:21