Byt do nájmu - Ulica okružná

Mesto Michalovce zverejňuje ponuku - byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.138/2011 o podmienkach pridel'ovania nájomných bytov na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.

30. 3. 2021 10:45

 

Súbory / prílohy