Byt do nájmu na adrese MŠ S. H. Vajanského 5

Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 152/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia na adrese - MŠ S. H. Vajanského 5.

31. 7. 2020 10:05

 

Súbory / prílohy