Byt do nájmu na adrese Mlynská 6242/17

Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“ (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach. 

31. 7. 2020 10:56

 

Súbory / prílohy

Názov
Byt do nájmu