Anton Bajger - Uloženie písomnosti

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

10. 7. 2024 10:20

 

Súbory / prílohy