Verejné súťaže - 343/2015 Z.z.

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
422/21 Výzva - Realizácia spevnených plôch v rámci projektu Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 31. 8. 2021
388/21 Výzva - Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO) Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 11. 8. 2021
369/21 Spracovanie energetických certifikátov pre objekty vo vlastníctve mesta Michalovce - Výzva Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 2. 8. 2021
365/21 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Obnova historického parku v Michalovciach – kerta Sztarayovcov Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 30. 7. 2021
353/21 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 7. 2021
178/21 Vypracovanie účelového energetického auditu Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 5. 5. 2021
87/21 Multifunkčné ihrisko – Základná škola Ul. moskovská 5 – Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 10. 3. 2021
68/21 Preklad textu turistického sprievodcu AJ Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
67/21 Preklad textu turistického sprievodcu UA Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
66/21 Preklad textu turistického sprievodcu HU Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021