Verejné súťaže - 343/2015 Z.z.

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
Nákup IKT do odborných učební základných škôl Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 13. 5. 2020
Vytvorenie filmového dokumentu Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 11. 5. 2020
Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 24. 4. 2020
Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova- Partizánska Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 7. 4. 2020
Geotechnické inžinierske služby Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 2. 2020
Projektová dokumentácia – Florbalová hala Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 4. 2. 2020
Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 29. 1. 2020
Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 22. 1. 2020
Poisťovacie služby na rok 2020 Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 11. 2019
Modernizácia kamerového systému Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 11. 2019