Úradné oznamy pre verejnosť

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
29/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
28/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
27/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
26/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
25/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
24/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
23/21 Prenájom nebytových priestorov - na Ul. športovej v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 22. 1. 2021
22/21 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michaela Butková Oznamy 20. 1. 2021
21/21 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľuboš Hric Oznamy 20. 1. 2021
20/21 Stavebné povolenie - Obchodné centrum PRI RADNICI Stavebné povolenie 20. 1. 2021