Úradné oznamy pre verejnosť

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
783/22 Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - ŽSR - Elektrifikácia trate Oznamy 28. 6. 2022
782/22 Priamy prenájom - Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach Prenájmy 24. 6. 2022
781/22 Priamy prenájom - Nám.osloboditeľov č.82 v Michalovciach Prenájmy 24. 6. 2022
780/22 Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
779/22 Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.10 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
778/22 Prenájom nebytových priestorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
777/22 Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.82 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
776/22 Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.80 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
775/22 Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.25 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022
774/22 Prenájom nebytových priestorov na Komenského č.42 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 6. 2022