Úradné oznamy pre verejnosť

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
478/21 Stavebné povolenie - Šimon Lechman Stavebné konanie 22. 9. 2021
477/21 Stavebné povolenie - Výstavba 8 skupinových garáží Stavebné konanie 21. 9. 2021
476/21 Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta Michalovce Oznamy 21. 9. 2021
475/21 Stavebné povolenie - Mária Kočišová Stavebné konanie 21. 9. 2021
474/21 Uloženie písomnosti - Ing. Peter Dubský Uložené písomnosti 20. 9. 2021
473/21 Uloženie písomnosti - Natasha Azari s.r.o. Uložené písomnosti 20. 9. 2021
472/21 Žiadosť - Intrum Slovakia s.r.o. - Beáta Basárová Oznamy 17. 9. 2021
471/21 Priamy prenájom nehnuteľnosti Prenájmy 17. 9. 2021
470/21 Priamy prenájom nehnuteľnosti Prenájmy 17. 9. 2021
469/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 80 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021