Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 24 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov Prenájmy 5. 2. 2018
Priamy prenájom časti pozemku na sídlsku SNP Prenájmy 5. 2. 2018
Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole Stavebné konanie 2. 2. 2018
Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7 Stavebné konanie 29. 1. 2018